ta-thao-rap-don-nhua - phucloisport.com

Tạ Tháo Ráp - Đòn Nhựa

Giá: 180,000 VNĐ
Số lượng:
Tạ tháo ráp 8,5kg gang 
Dễ sửa dụng, chính xác. tiết kiệm chi phím dùng tập tay
Sản phẩm nổi bật
Ghế tập tạ U40

940,000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy

Back to Top