0917 604 209 - 0918 604 209
-17.9%
Đòn tạ dài 2m2

Đòn tạ dài 2m2

330,000 VNĐ..
-19.7%
Đòn tạ dài 1m8

Đòn tạ dài 1m8

300,000 VNĐ..
-21.9%
Đòn tạ dài 1m5

Đòn tạ dài 1m5

270,000 VNĐ..
-15.6%
Đòn tạ dài 1m2

Đòn tạ dài 1m2

250,000 VNĐ..
-13.2%
Đòn tạ dài Bar 1m8

Đòn tạ dài Bar 1m8

220,000 VNĐ..
-21.7%
Đòn tạ dài Bar 1m6

Đòn tạ dài Bar 1m6

180,000 VNĐ..
-15.3%
Ghế tập tạ đa năng PT02
-17.3%
Ghế tập tạ đơn

Ghế tập tạ đơn

1,100,000 VNĐ..
-12.4%
Ghế tập tạ đa năng Xuki
-19.9%
Ghế khởi động PT01
-8.3%
Giàn tập tạ đa năng PT12